Využití peněž z výtěžku Tříkrálové sbírky 2011

Využití peněž z výtěžku Tříkrálové sbírky 2011

Z celkové částky 129 462,- Kč, kterou se nám podařilo ve Studenci a v okolních obcích vybrat byla podpořena činnost FCH Studenec. Část výtěžku též putovala na podporu Diecézní charity Hradec Králové a na další účely. Podrobnosti vizte v celém znění článku.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 byl ve Studenci a v okolních obcích 129 462,- Kč.

Tyto prostředky byly využity následujícím způsobem:

  • 84 150,- Kč putovalo na podporu činnosti FCH Studenec. Z těchto peněz byly nakoupeny pomůcky pro imobilní pacienty na způjčení v rámci Půjčovny zdravotních pomůcek. Část těchto peněz, konkrétně 5 891,- Kč, putovalo jako dobrovolný příspěvek naší organizace na rozvojovou pomoc do Indie.
  • menší část výtěžku připadla Diecézní charitě Hradec Králové na její projekty
  • přibližně desetina vybrané částky byla využita na humanitární pomoc do zahraničí
  • zbytek prostředků obdrželo ústředí charity v Praze a byla z něho hrazena režie celé sbírky