Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v našem regionu

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2018.

Díky všem, kdo přispěli, i díky pomoci všech, kdo se jakkoli zapojili, se podařilo
za naši organizaci vybrat částku 162 565,- Kč. Na konci článku přikládám rozpis výtěžků z jednotlivých obcí.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se jinak dostali do tíživé sociální situace. V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit například dva mechanické speciální vozíky pro imobilní pacienty, toaletní židli, pomůcky do vany a zdravotnický materiál. Stejně jako v předešlých letech sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde o příspěvek na humanitární projekty v Indii . Konkrétně se jedná o kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti města Bangalore (hlavní město indického státu Karnataka) a výstavbu domků pro chudé v oblasti Belgaum. Další část výtěžku sbírky bude využita pro projekt zaměřující se na mimořádné situace, tedy na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Do roku 2018 vám přeji vše dobré.

Za FCH Studenec Heda Jiranová.

Rozpis výsledků v jednotlivých obcích

  • Bukovina                              4 945,- Kč
  • Čistá u Horek                      2 600,- Kč
  • Horka u Staré Paky            8 612,- Kč
  • Levínská Olešnice             13 367,- Kč
  • Martinice                              19 167,- Kč
  • Roztoky u Jilemnice          37 860,- Kč
  • Studenec                             71 591,- Kč
  • Zálesní Lhota                      4 423,- Kč