Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 v našem regionu

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2017.

Díky všem, kdo přispěli, i díky pomoci všech, kdo se jakkoli zapojili, se podařilo
za naši organizaci vybrat částku 149 317,- Kč. Na konci článku přikládám rozpis výtěžků z jednotlivých obcí.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace. V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit například pojízdnou plošinu ReTurn pro imobilní pacienty, antidekubitní matrace s kompresorem a zdravotnický materiál. Stejně jako v předešlých letech sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde o příspěvek na humanitární projekty v Indii a v Hondurasu. Konkrétně se jedná o kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti města Bangalore (hlavní město indického státu Karnataka) a výstavbu domků pro chudé v oblasti Belgaum . Další část výtěžku sbírky bude využita pro projekt zaměřující se na mimořádné situace, tedy na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Do roku 2017 vám přeji vše dobré.

Za FCH Studenec Heda Jiranová.

Rozpis výsledků v jednotlivých obcích

  • Bukovina                             3 481,- Kč
  • Čistá u Horek                      3 279,- Kč
  • Horka u Staré Paky             6 886,- Kč
  • Levínská Olešnice             12 553,- Kč
  • Martinice                            18 510,- Kč
  • Roztoky u Jilemnice           31 726,- Kč
  • Studenec                            66 154,- Kč
  • Studenec - Rovnáčov          1 784,- Kč
  • Zálesní Lhota                       4 944,- Kč