Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 v našem regionu

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2016.

Díky všem, kdo přispěli, i díky pomoci všech, kdo se jakkoli zapojili, se podařilo
za naši organizaci vybrat částku 146 237,- Kč. Na konci článku přikládám rozpis výtěžků z jednotlivých obcí.

Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace. V předešlých letech jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit například elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace nebo mechanické vozíky pro zapůjčení do domácností nemocných. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Do roku 2016 vám přeji vše dobré.

Za FCH Studenec Heda Jiranová.

Rozpis výsledků v jednotlivých obcích

  • Bukovina                             5 406,- Kč
  • Čistá u Horek                      3 400,- Kč
  • Horka u Staré Paky             3 962,- Kč
  • Levínská Olešnice             12 160,- Kč
  • Martinice                            18 976,- Kč
  • Roztoky u Jilemnice           29 460,- Kč
  • Studenec                            67 105,- Kč
  • Zálesní Lhota                       5 768,- Kč