Jak můžete podpořit přímo nás?

  • Modlitbou.
  • Finančním darem do Tříkrálové sbírky, která se koná každý rok po Novém roce. Více informací zde.
  • Propagací našich stránek.

Chcete se zapojit do větších projektů, které pomáhají?

Podporují nás:

  • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.