Adresa organizace:

Farní charita Studenec
Studenec 177
512 33 Studenec

Ředitelka FCH StudenecŘeditelka FCH Studenec:

Hedvika Jiranová

telefon: 481 596 267

mobil: 731 598 847

email: 3.qkO8~jWgBFRYUS8roy%W7r

Další údaje organizace:

IČO: 45598509

web: www.studenec.charita.cz

evidence: evidována v Rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury České republiky; číslo evidence 8/1-04-715/1996

Adresa a další údaje zřizovatele:

Biskupství královéhradecké

Velké náměstí 35

500 01 Hradec Králové

tel: 495 063 611

fax: 495 512 850

email: XbFu_%ilcbm%C2~_Y.MoY929g

web: www.diecezehk.cz