Co znamená název "Farní charita Studenec"?

  • Studenecký kostelFARNÍ - "Farnost" je v katolické církvi nejmenší územní správní jednotka vymezená biskupem. Ten má za úkol řídit určitou diecézi, což je opět územní celek obdobný kraji. Ve slově "farní" proto zaznívá naše přihlášení se k církvi jako k našemu základu.
  • CHARITA - Slovo má původ z latinského "caritas," což se do češtiny překládá jako "milosrdná láska." Výchozím bodem naší práce je proto ideál křesťanské lásky, jejíž konkrétní projevy spočívají například právě v péči o nemocné a o ty, kteří se z různých důvodů ocitli v nouzi.
  • STUDENEC je naše domovská obec v malebném Podkrkonoší.Tým zdravotních sester

Lidé FCH Studenec

  • Nejviditelnějšími tvářemi naší organizace jsou naše kvalifikované a zkušené zdravotní sestry, které mají přímý konkakt s našimi klienty.
  • Dále chod všech služeb zajišťují administrativní pracovníci a několik dobrovolníků.

Oficiální informace o naší organizaci naleznete v položce Kontakty.