Kontejner na sběr textilu

Farní charita Studenec oznamuje, že sběr čistého textilu bude možné od dubna 2016 odevzdávat nově do sběrného boxu - kontejneru DIMATEX - umístěného na rampě u Zdravotního střediska ve Studenci čp. 370. Každou středu bude tato firma zajišťovat svoz materiálu.

Ukončení činnosti CHARITNÍHO ŠATNÍKU v bývalé Mateřské školce u kostela ve Studenci je předběžně naplánováno k datu 30.6.2016.

 

Co patří do sběrného kontejneru:

čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty a hračky.

Co nepatří do sběrného kontejneru:

znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.

Společnost Dimatex

Společnost Dimatex se již od roku 1991 zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu. Ve spolupráci s Charitou Česká republika vytřídila a zpracovala v roce 2015 více než 4 000 tun textilního odpadu. Posláním Dimatexu je předcházet vzniku textilních odpadů.

Farní charita Studenec u Horek ve spolupráci s Dimatexem sbírá, sváží a třídí textil. Textil z kontejnerů je především určen pro charitativní účely, až po té k druhotnému využití s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Společnost Dimatex pravidelně poskytuje ošacení neziskovým organizacím a lidem v nouzi. Ročně se jedná až o 100 tun oblečení, které z kontejnerů putuje potřebným. Zbylý textil se zpracovává, zejména na výrobu čistících hadrů, dále pak na výrobu geotextilií, izolací a k opětovné výrobě oděvů. Posláním společnosti Dimatex je předcházet vzniku textilních odpadů.

Kontejnery jsou bílé s logem Charita Česká republika.

Naším cílem je znovu zhodnocení druhotných surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.