Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 v našem regionu

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2015.

Díky všem, kdo přispěli, i díky pomoci všech, kdo se jakkoli zapojili, se podařilo
za naši organizaci vybrat částku 136 394,- Kč. Na konci článku přikládám rozpis výtěžků z jednotlivých obcí.

Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace. V předešlých letech jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit například elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace nebo mechanické vozíky pro zapůjčení do domácností nemocných. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde o příspěvek na humanitární projekty v Indii (1. projekt: Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore – Karnataka, 2. projekt: Dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnataka, 3. projekt: Zajištění provozu a údržby školního autobusu v oblasti Mansapur (včetně mezd řidiče a technika).

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Do roku 2015 vám přeji vše dobré.

Za FCH Studenec Heda Jiranová.

Rozpis výsledků v jednotlivých obcích

  • Bukovina                             3 382,- Kč
  • Čistá u Horek                      3 433,- Kč
  • Horka u Staré Paky             2 610,- Kč
  • Levínská Olešnice             13 690,- Kč
  • Martinice                            15 656,- Kč
  • Roztoky u Jilemnice           24 067,- Kč
  • Studenec                            65 761,- Kč
  • Zálesní Lhota                       7 775,- Kč